Historie

Chyba
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 63

Historie

Historie založení Sboru

vloženo: 20.06.2011 |

Myšlenka založit spolek dobrovolných hasičů v Křinci

Rok 1879

V roce 1879 pozval pan Antonín Stifter lékárník v Křinci, zvláštním oběžníkem do staré školní budovy, kde tehdy i obecní schůze odbývány byly an žádného radního domu nebylo, aby se o tom porokovalo, zda by se měl v Křinci sbor dobrovolných hasičů. Do této schůze se dostavilo jen málo občanů a bylo tenkrát vysloveno, že není spolku ani zapotřebí, ani stejnokrojů, a mnozí hleděli na spolek ten jakoby k účelům: “Dělání parády“. Vzdor tomu po objasnění zvolen čtyřčlenný výbor, ve kterémž svolavatel schůze pan A. Stifter jako zapisovatel působiti měl. První krok učiněn, ale výbor nikdo nesvolal, věc usnula, neb bylo málo zájmu a snad i pochopení pro tento spolek. Nadešel rok 1880, kdy politické úřady zasáhly činně cestou nařizovací aby se ve všech obcích se zřizovaly dobrovolné sbory hasičské. A tak bylo i v Křinci, že to co dobrovolně v roce 1879 započalo, nastoupilo cestu roku 1880 k poukazu c.k. okresního hejtmanství v Poděbradech.

Rok 1880

Dne 14. Listopadu svolána veřejná schůze do radnice č.p. 32. Dostavilo se 20 osob a starosta Jan Šmelhaus zahájil schůzi a oznámil, že na vybídnutí okresního výboru zastupitelstva má se přikročiti ku založení dobrovolného sboru hasičského v Křinci. Přečteny stanovy spolku hasičského ve Mcelích a na základě toho usneseno jednohlasně spolek založiti. Stanovy v některých bodech pozměněny a zvolení do výboru prozatimního p. p. Antonín Stifter lékárník, Goldman důchodní barona Alex. Bethmanna, M.U.Dr. Boh. Chmelař, Václav Nebymach rolník a František Horáček tkadlec, Jan Antoš hostinský. Protokol o této schůzi jest v knize: “Jednání od r. 1881 - 1904“ zachován a zapsán M.U.Dr. Chmelařem. Dle protokolu ze dne 9.března 1881 svolána chůze další, kde přijímání přihlášivší se noví členové. Přihlédnuto a přijato do obce hasičské a to: 1 stříkačka s příslušenstvím čtyřkolová, 27 kusů košíků hasičských, 2 sudy na vodu. Usneseno dále jaké nejnutnější náčiní má poříditi a jakým způsobem opatřiti a to: 2 žebříky, 4 pásy se sekyrkami, 2 fašinové nože (pilky), 2 háky, 1 signální trubku, 4 píšťalky, 4 voznice (sudy), několik sacích hadic. Ku krytí nákladu toho asi 65 zlatých věnovali ihned: pánové František Eduard Vonka zl. 25, p.p. Josef Raše obchodník zl. 25, pan Vojtěch Heller zl. 20. Ohledně odznaků spolkového usneseno dále aby jednotlivý členové na vlastní útraty si pořídili režné šaty (kalhoty a blůzu). Přilbice pak opatří se na účet spolku, popřípadě kdyby k tomu došlo a prostředky nebyly, že se odkládá pořízení na dobu pozdější. Usneseno dále, aby vypracován byl domácí řád a předložen výboru ku schválení. Valné hromadě pak, že má býti podán návrh o měsíčním příspěvku členském. Zapisovatelem zvolen pan Antonín Stifter této schůze přítomný, za pokladníka Josef Raše, do výboru pak: František Eduard Vonka, Vojtěch Heller, Jan Stůna, Josef Raše. Po krocích těchto počal se jeviti mezi veškerým občanstvem značný již zájem o zřízení hasičského spolku, zvláště když přední občané věci se ujali a nejen nezištně ale i obětavě ku zdárnému cíli pracovali. Ve schůzi na den 24.března 1881 svolané roztříděno již přihlasivší se mužstvo na čtyři roty jak tehdy dle protokolu v záznamu stojí a sice:

 

  • I. rota k obsluze stříkačky pánové Prchlík, Kubálek, Kordač, Francouz a Heller
  • II. rota - lezci: pánové Antoš Pavel, Čok, Nedvídek, Erben, Lojda, Košťálek Leop., Horák, Vizner ml. a Hofman obchodník
  • III. rota - opatření háků a žebříků členové nejsou vedeni žádní.
  • IV. rota - ochraňovací - hlídači pánové Antoš Jan, Erben, Stifter, Horáček, Truksa, Košťálek Josef a Pšenský

Uvádím toto členstvo proto k vůli zajímavosti, aby jednou se vědělo kdo stál u kolébky hasičského sboru, když tento se v život uváděl. Ve schůzi usneseno již že každý člen na své útraty má si poříditi cvilinkový šat, přilbice že spolek zařídí. Ohledně příspěvků má každý upsati čím chce ročně přispěti. Z toho vidno, že hned v počátcích sbor zápasil s finanční tísní, an obec nemohla, jako jinde, vše potřebné spolku hraditi. Málo zajisté bylo spolků, kde by se ukládalo členstvu za dobrovolně poskytnuté služby spolku ještě finanční oběť, vedle pořízení obleku i příspěvek roční. Okolnosti tyto zaznamenávám aby mohlo býti i na tuto obětavost s hrdostí poukazováno. O tom ve které z uvedených schůzí zvolen byl předseda, velitel a cvičitel známky se nečiní avšak dle zápisů od 24.března roku 1881 musilo to v této schůzi býti kde to podpisují: M.U.Dr. Chmelař v zastoupeni předsedy a p. Josef Raše jako velitel.

Poslední aktuality

Poslední fotografie

Rychlý kontakt

Sdružení dobrovolných hasičů Křinec
289 33 Křinec
E-mail: hasicikrinec@seznam.cz
Tel.: +420 724 125 942
Web: www.hasicikrinec.cz